TBA

TBA

Chairman

Dato' Hj Sukarno bin Sayuti

Dato' Hj Sukarno bin Sayuti

Chief Executive Officer

Dato' Hj Mohd Rehat Bin Ahmad

Dato' Hj Mohd Rehat Bin Ahmad

Chief Operating Officer

Hjh. Morita Maamor

Hjh. Morita Maamor

GM Group Finance division

Hj. Salleh Othman

Hj. Salleh Othman

GM Group Technical Division

Mohd Faizal Dato' Hj Punijan

Mohd Faizal Dato' Hj Punijan

GM Human Capital & Corp Affairs Division

Close Menu