You are currently viewing Majlis Berbuka Puasa & Pembayaran Zakat Perniagaan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor

Majlis Berbuka Puasa & Pembayaran Zakat Perniagaan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor

Firman Allah SWT yang bermaksud:

“(Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.” [Surah Al-Nur (24): 37]